Strona główna » Dokumenty » Inne dokumenty » Klauzula informacyjna dla obsługi BIP

Klauzula informacyjna dla obsługi BIP


 Klauzula informacyjna dla obsługi BIP

 

Treść klauzuli pełnej klauzuli informacyjnej

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kas5@poczta.onet.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej na podstawie , Art.6, ust 1, lit. c – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

5) okres utrzymywania danych w BIP wynika z przepisów sektorowych. W przypadku danych, których okresu przechowywania nie reguluje prawo, czas przechowywania jest adekwatny do celów w jakich podmiot publiczny je przetwarza.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Inne dokumenty
Autor informacji: Mirosława Borowska
Informację wprowadził: Mirosława Borowska
Opublikowany dnia: 2022-09-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-09-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie